Privacy Beleid

Discover More

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

 

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is PLANT B GmbH, Sperberhorst 8, 22459 Hamburg, Duitsland, Tel.: +49 160 719 1612, e-mail: kundenservice@plant- b.com . De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

 

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 

Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

 

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek te beschermen.

 

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

 

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website kan beperkt zijn.

 

4) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die anders luiden.

 

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of ons het recht voorbehouden om verder door de wet toegestane gegevensgebruik van onze kant te gebruiken.

 

6) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

6.1 Abonnement op onze e-mailnieuwsbrief

 

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

 

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

 

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

 

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht. Volgens artikel 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor niet afzonderlijk uw toestemming te vragen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden beëindigd.

 

6.3 Nieuwsbrief versturen via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (http://www.mailchimp .com/ ), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van de web beacons maakt Mailchimp automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het reactiegedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes om de reclamecommunicatie te optimaliseren en beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers, verzamelen de webbakens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit f AVG ook gegevens over de respectieve nieuwsbriefontvanger ( e-mailadres, tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk om een ​​individuele conclusie te trekken over de nieuwsbriefontvanger en worden door Mailchimp verwerkt om automatisch statistieken te genereren die laten zien of een specifieke ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.

Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

MailChimp kan deze gegevens ook gebruiken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG zelf vanwege het eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst en voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf te schrijven of door te geven aan derden.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data Processing Agreement”) gesloten met MailChimp op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u deze gegevensverwerkingsovereenkomst bekijken op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Om uw bestelling uit te voeren, werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

 

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van het contract doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

 

7.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor het verwerken en verwerken van bestellingen

 

– Billbee

Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener “Billbee” (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Billbee doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling uit te voeren. Details over de gegevensbescherming van Billbee en de verklaring inzake gegevensbescherming kunnen worden bekeken op de website van Billbee op “billbee.io”.

 

7.3 Doorgeven van persoonsgegevens aan koeriersdiensten

 

– DHL

Als de goederen worden afgeleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen we uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG voordat de goederen worden afgeleverd voor de doel van afstemming van een afleverdatum of afleverbericht aan DHL, mits u dit doet uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL voor de levering in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of de leveringsmelding niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken aan de hierboven genoemde verantwoordelijke of aan de transportdienstverlener DHL.

 

7.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

 

– Apple Pay

Als u besluit om de “Apple Pay”-betaalmethode van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland te gebruiken, wordt de betaling verwerkt met behulp van de “Apple Pay”-functie van uw apparaat met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart te debiteren die is opgeslagen met “Apple Pay”. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling vrij te geven, is het daarom noodzakelijk om een ​​eerder door u gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de functie “Face ID” of “Touch ID” van uw apparaat.

Met het oog op de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waarmee de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.

Als bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Apple bewaart geanonimiseerde transactie-informatie, inclusief het geschatte aankoopbedrag, de datum en tijd, en of de transactie met succes is voltooid. De anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te voltooien die via Safari op Mac is gedaan, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk identificeert. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar “Wallet & Apple Pay” en schakel “Betalingen op Mac toestaan” uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

– Google Pay

Als u besluit om de “Google Pay”-betaalmethode van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) te gebruiken, wordt de betaling verwerkt met behulp van de “Google Pay”-applicatie op uw apparaat met minimaal Android 4.4 (“KitKat”) bediend mobiel apparaat met NFC-functie door een betaalkaart te debiteren die is opgeslagen met Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay van meer dan € 25 vrij te geven, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de ingestelde verificatiemaatregel (bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt samen met de informatie over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw betalingsinformatie die is opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, die wordt gebruikt om te verifiëren dat de betaling is uitgevoerd. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die zijn opgeslagen met Google Pay, maar wordt gemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om het betalingsproces te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door de aanbetaling te debiteren bij Google Pay als betaalmiddel.

Als bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Dit omvat de datum, tijd en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de handelaar, een beschrijving die door de handelaar is verstrekt van de gekochte goederen of diensten, foto’s die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en e-mailadressen van de verkoper en koper, of van de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.

Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het gerechtvaardigd belang bij een goede boekhouding, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en functioneel onderhoud van de Google Pay-service.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-services.

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay zijn hier te vinden:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay vindt u op het volgende internetadres:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

– giropay

Bij betaling via “giropay” wordt de betaling verwerkt door giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling doorgeven. Uw gegevens worden conform artikel 6 lid 1 letter b AVG uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking doorgegeven en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/srechtales/datenschutzerklaerung

– Klarna

Als een Klarna-betaalservice wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling zal worden verwerkt (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG tijdens het bestelproces . Hier kunt u zien naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna’s gegevensbeschermingsvoorschriften voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy

of voor betrokkenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy

behandeld.

– Molly

Als u een betaalmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder Mollie, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat daarvoor nodig is.

-Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

– METEEN

Als u de betalingsmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de SOFORT-regelgeving inzake gegevensbescherming vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

 

8) Onlinemarketing

8.1 Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen met geavanceerde gegevensafstemming (met tool voor toestemming voor cookies)

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook Pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt voor de uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) .

Als een gebruiker op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming klikt op een advertentie die door ons op Facebook is geplaatst, wordt de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd door Facebook Pixel. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens via een cookie naar de browser van de gebruiker geschreven, die onze gekoppelde pagina zelf instelt. Bovendien worden door deze cookie specifieke klantgegevens vastgelegd, zoals het e-mailadres, dat we op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie verzamelen voor transacties zoals aankopen, accountaanmeldingen of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens gelezen door de Facebook-pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.

Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) nauwkeurig te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel met uitgebreide gegevenssynchronisatie om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten) worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruiker en niet vervelend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door te begrijpen of gebruikers op een Facebook-advertentie klikken op advertenties en werden doorgestuurd naar onze website (zogenaamde “conversie”). In vergelijking met de standaardversie van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies te registreren.

Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/ over/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Bent u jonger, dan vragen wij u toestemming te vragen aan uw wettelijke voogd.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen.Dit kan ook leiden tot overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de “Facebook Pixel” in de “Cookie Consent Tool” die op de website is geïntegreerd.

 

8.2 Google AdSense

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, die kan worden gebruikt om eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website vast te leggen, te verzamelen en te evalueren.

 

De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

 

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google AdSense, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

 

Details over de door Google AdSense geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

De beschreven verwerking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG om de gebruiker te targeten met advertenties van externe adverteerders, wiens advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag . Deze verwerking dient ook ons ​​financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden weer te geven.

 

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

 

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, of u kunt de browser-plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

 

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

 

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

8.3 Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

 

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, conversietracking door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites.

Met betrekking tot de gegevens van de advertentiecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij streven ernaar u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren.

 

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentieadvertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

 

Details over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder het trefwoord “Gebruikersinstellingen” uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

 

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

 

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads-conversietracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

 

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

 

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de “Cookie-Consent-Tool” op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

 

8.4 Google-marketingplatform

 

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”).

 

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meer dan één keer worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

 

Daarnaast kan GMP cookie-ID’s gebruiken om zogenaamde conversies vast te leggen die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later, met dezelfde browser, naar de website van de adverteerder gaat en iets koopt via die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

 

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google zijn verzameld door het gebruik van deze tool en informeren u daarom als volgt naar onze stand van kennis: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie die u hebt opgevraagd het overeenkomstige deel van onze website of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen.

 

Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. Als onderdeel van het gebruik van GMP kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

 

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kunt u cookies voor het bijhouden van conversies deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd (zie https://www.google.de/settings/ advertenties), waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies deactiveert. Als alternatief kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies en uw gewenste instellingen van de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

 

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van GMP door Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

9) Webanalysediensten

9.1 Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt meestal naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen, wat ook kan leiden tot overdracht naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google Analytics maakt een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken”, mogelijk om ook statistieken te genereren met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en het gebruik van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een voor de doelgroep geoptimaliseerde afstemming van marketingmaatregelen. Gegevensrecords verzameld via de “demografische kenmerken” kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.

Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het instellen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

9.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

 

Deze website maakt gebruik van de Hotjar-webanalyseservice van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden getraceerd (zogenaamde heatmaps). U kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen ze hoe vaak klikken. Het is ook mogelijk om de tool te gebruiken om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Zo verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen in optimalisatie- en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We kunnen dus alleen begrijpen op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van de website waarin persoonsgegevens van jou of van derden worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment herleidbaar.

 

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om door middel van een “Do Not Track header” het gebruik van de Hotjar-tool te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versie ondersteunt. Om dit te doen, stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar om het volgen van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de “Do Not Track-header” voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out

Lees meer over Hotjar Ltd. en via de Hotjar-tool te vinden op: https://www.hotjar.com

Hotjar Ltd. Privacybeleid is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

 

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

10) Retargeting/remarketing/referral advertising

Google Ads-remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij adverteren voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

Details over de door Google Ads Remarketing geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in te downloaden en te installeren:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Verdere informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google kunt u hier bekijken:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de “Cookie-Consent-Tool” op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

 

11) Gereedschap en diversen

11.1 – sevDesk

We gebruiken de sevDesk-service, de cloudgebaseerde boekhoudsoftware van sevDesk GmbH, Hauptstrasse 115, 77652 Offenburg, om de boekhouding te doen.

SevDesk verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien nodig, de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met transacties en er een financiële boekhouding van te maken in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.

Als hier ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

Meer informatie over sevDesk GmbH, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u op https://sevdesk.de/Sicherheit-datenschutz/

 

11.2 Borlabs

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstool Borlabs van de provider Mr. Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (“Borlabs”), die twee technisch noodzakelijke cookies (“borlabsCookie” en “borlabsCookieUnblockContent”) instelt om uw cookievoorkeur op te slaan. De bovengenoemde verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het bieden van cookievoorkeurenbeheer voor websitebezoekers.

De “Borlabs Cookie” verwerkt geen persoonsgegevens. De “borlabsCookie”-cookie slaat de door u gekozen voorkeur op, die u hebt geselecteerd toen u de website betrad. De “borlabsCookieUnblockContent” cookie slaat op welke (externe) media/content je altijd automatisch wilt laten deblokkeren. Als u deze instellingen wilt intrekken, verwijdert u eenvoudig de cookies in uw browser. Wanneer u de website opnieuw betreedt/herlaadt, wordt u opnieuw gevraagd naar uw cookievoorkeur.

 

11.3 Google reCAPTCHA

 

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of dat deze wordt misbruikt door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op de Internet en het vermijden van misbruik en spam. Bij gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.

 

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

11.4 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

 

Op onze website adverteren wij momenteel vacatures in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

 

Opname in het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie samen met de sollicitatie per e-mail verstrekken.

De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke informatie (naam, adres, een telefonische of elektronische contactoptie) evenals prestatiespecifieke bewijzen van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Het kan ook nodig zijn om gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken, waarmee rekening moet worden gehouden in het belang van de sociale bescherming van de persoon van de aanvrager op het gebied van arbeids- en sociaal recht.

 

Welke onderdelen een aanvraag in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, kan worden bepaald aan de hand van de gevraagde capaciteiten die u vindt in de betreffende vacature.

 

Na ontvangst van de via het opgegeven e-mailadres verzonden sollicitatie, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor vragen die in de loop van de verwerking rijzen, gebruiken we ofwel het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven, ofwel een telefoonnummer dat naar ons goeddunken is opgegeven.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met 26 lid 1 BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van het sollicitatieproces wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Voor zover tijdens het sollicitatieproces bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte personen) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9 (2) verlicht b. AVG zodat we onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

 

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, lit. gezondheids- of sociale zorgbehandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgstelsels en -diensten.

 

Als de sollicitant tijdens de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de originele sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd. na melding. Deze termijn is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsplicht uit de Regeling gelijke behandeling van aanvragers.

 

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 lid 1 BDSG) voor de uitvoering van de arbeidsverhouding verwerkt.

 

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 

Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of zal worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als ze waren niet door ons bij u verzameld, Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden dat garanties op grond van Artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;

Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;

Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens gebruikt voor de bewering, oefening of verweking van juridische claims moeten verdedigen nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, van deze correctie op de hoogte te stellen of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;

Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking;

Recht om een ​​klacht in te dienen op grond van artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep – het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

 

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, MET INGANG VAN DE TOEKOMST.

INDIEN U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WE UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.

 

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

 

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

 

13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en – indien relevant – ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

 

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

 

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn routinematig verwijderd, mits niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, tenzij we dwingende redenen hebben van bescherming voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar op grond van artikel 21, lid 2, AVG heeft uitgeoefend op opdrachten

 

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

 

© IT Advocatenkantoor

 

DOCID: ##ITK-e83400273b641ac361b7334e0a126b0d##

 

 

 

Revisie: 202107171744